Politisk CV

Politiske tillidsposter
- Kredsformand Centrumdemokraterne Holstebro Kredsen 2002 - 2008
- Amtsbest.medl. - Ringkøbing Amt 2002 - 2005

- Folketingskandidat Skjern Kredsen 2003 - 2008
- Næstform. Amtsbest. Ringkøbing Amt 2004 - 2005
- Suppleant Hovedbestyrelsen 2003 – 2005

- Medlem Hovedbestyrelsen 2005- 2008
- koordinator for andre forskellige organer

-          Amtsformand  - Ringkøbing Amt 2005 - 2006

-          Regionsformand – Region Midtjylland  aug. 2005 – maj 2006

-          Medlem af Politisk udvalg  fra 2005 - 2006

-          Kandidat kommunalvalg Ny Holstebro Kommune 2006

-          Ordfører – Familier, børn & unge   2006- nov. 2006

-          Konstitueret  Næstformand  marts 2006- nov. 2006

-          Presseansvarlig  maj 2006 – nov. 2006

-          Bestyrelsesmedlem Region Midtjylland  maj 2006 – jan 2008

Formand Grundlisteudvalget Holstebro Ny Kommune marts 2007 - 
    
     27. januar 2008 medlemsskab af Centrumdemokraterne sluttet efter afholdt ekstraordinært landsmøde, hvor et snævert flertal vedtog at nedlægge partiet Centrum-Demokraterne.


den 23. januar 2008 stiftedes den politiske forening Demokrater i Midten