Bragt i Pressen

at læse på TV2 tekst TV side 451 den 3 marts 2008
Hvor ender vi i kampen for ytringsfriheden?

 

Efter nu igen at vi må være vidne til, at ekstreme fanatiske fundamentalistiske muslimer igen har bremset den frie europæiske meningsdannelse og ytringsfrihed ved at få lukket en kunstudstilling i Berlin må denne galskab holde op, vi skal ikke være en europæisk muslimsk enklave.

 

Det må derfor pointeres, at vi her i den europæiske del af verden ikke skal ligge under for eller tolerere disse ekstreme fanatiske muslimers bestemmelse over hvad vi i Europa må tænke eller udgive for frie demokraters liv eller handlinger og derfor må der nu en ens stemme fra det frie europæiske samfund siges stop.

 

Vil muslimer være i Europa, ja så må de finde sig i og rette sig efter de love som findes, ligesom europæer må indordne sig under muslimske love i muslimske lande.

nyt indlæg den 30 marts 2008

Demokrater i Midten

 

 

Af Carl Nissen

Demokrater i Midten

 

 

 

Er det noget vi Demokrater i vesten kan lære af?

 

Jeg ved ikke, om der er nogen i det Danske demokrati der kender den Koptiske præst Zakari Bothos, en præst der sætter muslimske lærde til vægs og får muslimer til at konvertere til kristendommen.

Disse foranstaltninger har givet anledning til, at den arabiske avis al Insan al Jadiud har udnævnt Bothos til offentlig fjende, fordi han med sine missionærer, der for de flestes vedkommende er omvendte muslimer, ofte optræder på den arabiske TV kanal al Hayat, hvor han anvender sine kontroversielle teologiske emner uden hensyn til islamiske autoriteters censur og den selvcensur, som pøblens hærgen over Muhammed tegningerne har fremkaldt, men tager mindre kendte, men pinlige sider af islamisk lov og tradition under behandling og det er blevet en torn i øjet på de islamiske ledere i Mellemøsten.

Ifølge kildematerialer skulle der være flere årsager til Bothos succes, den første skulle være tv og internettet, der muliggør at sætte Islam til debat uden nødvendigvis at blive udsat for repressalier og en anden årsag er, at Bothos taler bliver transmitteret og talt på arabisk, de vestlige kritikere er ofte uden disse forudsætninger og bliver derfor totalt overhørt i den arabiske verden.

Den tredje og nok mest væsentlige årsager er sikkert argumentationsteknikken, der har vist sig at være uigendrivelig, idet hans udsendelser har et tema, som oftest formuleres som et spørgsmål, det kan være, er hellig krig en pligt, eller er kvinder mindre værd end mænd og gort at kunne svare har Bothos de islamiske kilder parat, først og fremmest fra Koranen og beretningerne om Muhammeds liv, hadith og endelig de islamiske lærdes udsagn, ulema.

Der anvendes fokus på hadiddens påbud om, at kvinder skal give bryst til fremmede mænd og som forholdene kræver  at de er nødt til at være sammen med, en lærd blev udspurgt om dette og han forklarede, at når gifte kvinder giver bryst til fremmede mænd, bliver disse mænd som sønner af kvinderne, hvorfor de ikke kan have sex med de gifte kvinder?

Men den vigtigste grund til Bothos succes er, at han i modsætning til vestlige kristne kritikereaf islam, ikke kritiserer islam fra en politisk synsvinkel, nej han ærinde er at frelse sjæle og han ønsker at trække muslimer fra sharialovene for i stedet at give dem del i kristendommens åndelige budskab.

Kan vort Demokratiske lands gejstlige leve op til denne Koptiske præsts anstrengelser og uden at der sker en eller anden form for knæfald for muslimerne i dette land?

 

Med venlig hilsen

Demokrater i Midten

Carl Nissen

Vester Trabjergvej 24 – Ryde

7830 Vinderup

 

Tlf.  97440622 / 22985205

www.carl-nissen.dk

Nyt indlæg bragt i Dagbladet Holstebro-Struer den 31 maj 2008

Demokrater i Midten

 

Skal Danmark fortsat sidde på sidelinjen i EU?

EU’s forsvarssamarbejde har kort sagt til formål at skabe fred og sikkerhed i EU’s nabo-regioner. Det betyder, at EU skal have sine egne redskaber til at løse og forebygge konflikter i områder som Balkan, Mellemøsten eller Afrika. Ofte spiller EU en vigtig rolle i netop disse områder, f.eks. i form af handelsaftaler, genopbygnings- og eller udviklingsprogrammer. Ved at supplere disse tiltag med civile, politimæssige eller militære midler, hvilket giver det EU en stor og  unik mulighed for at undgå konflikter og borgerkrige i de nævnte områder.

EU’s militære opgaver består af militær krisestyring, som omfatter humanitære opgaver, redningsopgaver og fredsskabende opgaver og foregår som oftest under et FN-mandat. Typisk er der tale om, at FN beder EU om at løse en opgave, hvor der er brug for en hurtig indsats, for at undgå en større væbnet konflikt.

Danmarks undtagelse fra EU’s forsvarssamarbejde betyder, at Danmark ikke kan deltage i de EU- fredsbevarende operationer, hvor der anvendes militære styrker og  midler. Undtagelsen skyldes, at mange i 1992 var bange for, at EU ville udvikle sig til en ny og stor  militær supermagt. Siden er det blevet klart, at EU’s forsvarssamarbejde svarer  meget om de FN-opgaver, som Danmark gennem mange år har været stolte af at deltage i. I mange tilfælde er det netop sådan, at EU overtager opgaver fra enten FN eller NATO. Hver gang det sker, må de danske soldater pakke deres grej og forlade operationen – også selv om vi har været med til at vedtage den i FN

Forsvarsundtagelsen spænder ben for en aktiv dansk udenrigspolitik, og EU bliver mere og mere aktiv i forhold til fredsbevarende opgaver, Danmark bliver mere og mere afskåret fra at deltage i den slags opgaver, som ellers altid har været i dansk interesse.

 

Ønsker du, at Danmark skal deltage i disse fredsbevarende, som et fuldgyldigt EU medlem i disse  krisestyrende oprationer i EU samarbejdet, ja  så skal der stemmes for en afskaffelse af forsvarsundtagelsen  ved den kommende folkeafstemning om Danmarks EU undtagelser

Bragt i Dagbladet Holstebro-Struer

 

Region Midtjylland Splittes op i Øst og Vest

 

På det netop afholdte møde den 18 juni 2008  i Regions Midtjyllands Sundhedsudvalg, hvor der skulle tages den helt store beslutning om, hvor det nye store og prestige luxsushospita,l som et minde om det eminente splittede første Sundhedsudvalg i Region Midtjylland skulle vedtage på denne mindeværdige dag.

 

Om beslutningen på det mindre nævneværdige møde, blev den Midtjyske Region splittet op i en øst og vest fløj, hvor vest fløjen tabte stort og hvor det ubeslutsomme sundhedsudvalg spillede fallit med hele den nord-vestjyske befolkning som taberene.

 

Selv en videreførelse af motorvejen fra Herning til Holstebro og videre skød Regionens Sundhedsudvalg i smadder, Hjertelig tillykke med det kære Sundhedsudvalg, i er mægtig uduelige til at styre den Midtjyske Regions Sygehuse og Sundhedsvæsen, så der kan kun konkluderes, at dannelsen af Regionerne var og er er et stort flop og et misfoster.

 

Sygehusene og sundhedsopgaven kunne lige så godt være lagt direkte ind under Regeringens Sundhedsministerium så de mega store omkostninger ved Regionsdannelserne kunne være undgået, men retræteposter  skal der jo til for nedslidte amtspolitikere.

Bragt i Dagbladet Holstebro-Struer den 29. juli 2008 

Det ligner jo Tamilsagen om igen

 

Den netop afsagte EU dom giver kærligheden uden grænser en hjælpende hånd, for de mange der med besværligheder har måttet leve i landflygtighed med deres udkårne, som utallig medieomtale har beskrevet igennem årene.

 

 Da det er den nuværende regerings udlændingepolitik der i store træk har været dikteret af DF og hvor udlændingepolitikken og specielt familiesammenførings reglerne direkte politisk dikteret har haft til hensigt at Udlændingeservice skulle undlade/misinformere om borgernes rettigheder, ligesom Tamilsagen viste sig at være tilbage i tiden.

 

 Derfor kan der da ikke kun være tale om en Ombudsmandsundersøgelse, men også være nødvendigt med en undersøgelses kommission.

 

Så som en konsekvent af EU dommen er, at Udlændingestyrelsen af egen drift må genoptage de sager der strider imod EU dommens ordlyd.


 

Af Carl Nissen          skrevet den 1. sept. 2008

Demokrater i Midten

 

EU`s holdning til Georgien-Rusland konflikten

 

At udskyde videre drøftelser med Rusland om partnerskabsaftaler må være et svagt tegn fra de europæiske lederes side, eftersom der i partnerskabsdrøftelserne med Rusland netop kunne lægge konflikten i Georgien med i disse drøftelser om partnerskabsaftale og på den måde påvirke Rusland på demokratisk dialog og om disse uhensigtsmæssige våbentrusler.

 

Yderligere burde EU`s topledere have talt tydeligere om at gøre Europa uafhængig af den Russiske olie og gas indenfor en meget kort tidsfrist, ligesom udtrykke en tydeligere holdning til at lave samarbejdsaftaler, samt lettere visumregler for de Russiske randstater, hvilket givetvis ville få Rusland til at være lidt mere lydhør for udviklingen af de demokratiske rettigheder. 


Ingen grund til Rønns afgang!

 

Som flere af de politiske partier der kræver Integrationsministerens afgang, er dette skudt helt ved siden af, selvom der er sket brud på god forvaltningsskik ved at misinformere flere borgere.

 

Hele denne misinformationssag af borgere om familiesammenføring er jo startet i 2002 efter pres fra DF og har hele vejen igennem kunnet sammenlignes med Tamilsagen i 90`erne, der resulterede i den daværende regerings afgang efter den dengang gennemførte undersøgelses kommission.

 

Eftersom vi borgere i Danmark må formode, at de offentlige samt ministerier altid skal oplyse de korrekte og gældende bestemmelser, kan der kun være tale om en gentagelse af Tamilsagen der er sket og med vilje undladt at give oplysninger om de gældende regler, da borgerne ellers får svært ved at kunne stole på rigtighederne af hvad der er gældende ret i Danmark.

skrevet den 7. okt. 2008

Pointen fra juraprofessor Claus Haagen Jensen

 

I torsdagens udgave af Berlingske Tidende udtaler professor i forvaltningsret  Claus  Haagen Jensen, at Integrationsminister Birthe Rønn Hornbechs nye vejledning om familiesammenføring efter EU-retten er en meget knortet og læsebesværlig sag for ikke jurister, hvilket lader den almindelige borger i stikken.

 

Pointen i dette må jo være, at denne samt tidligere regeringer adskillige gange har pointeret, at love, bekendtgørelser samt vejledninger skulle skrives i et forståeligt almindeligt dansk læsevenligt sprog, men hidtil er de gamle uforståelige Kancellisprog  i bedste brugbare velgående og fortsat uforståelig for de fleste almindelige borgere.

 

Forståeligt letlæselige love, bekendtgørelser samt vejledninger er let at lave, men ønskes dette nu også fra de offentlige organer??Pointen fra juraprofessor Claus Haagen Jensen

 

I torsdagens udgave af Berlingske Tidende udtaler professor i forvaltningsret  Claus  Haagen Jensen, at Integrationsminister Birthe Rønn Hornbechs nye vejledning om familiesammenføring efter EU-retten er en meget knortet og læsebesværlig sag for ikke jurister, hvilket lader den almindelige borger i stikken.

 

Pointen i dette må jo være, at denne samt tidligere regeringer adskillige gange har pointeret, at love, bekendtgørelser samt vejledninger skulle skrives i et forståeligt almindeligt dansk læsevenligt sprog, men hidtil er de gamle uforståelige Kancellisprog  i bedste brugbare velgående og fortsat uforståelig for de fleste almindelige borgere.

 

Forståeligt letlæselige love, bekendtgørelser samt vejledninger er let at lave, men ønskes dette nu også fra de offentlige organer??
- - - - -------- - - - - - - - - - - - - - -

Den 19 november 2008

En usammenhængende venstre føljeton!

 

Med en rejsende Statsminister og hjemmeværende frustrerede venstre ministre, kan der kun blive uro og mistillid på bagperronen, når disse ministres troværdighed smuldrer i takt med slagsmålene i hønsegården, da det jo er de bedst argumenterende, selvom det blot er politisk sludder og sladder der bliver bragt ud, eneste undtagelse er forsvarsministeren hvor troværdigheden holder.

 

Reelle politiske budskaber kommer der ingen af, men utrolig mange vidtløftige løfter om både store skattelettelser der jo blot skal finansieres af afgifter på andre områder, en statsminister der tror han ser lyset i den grønne bølge, samtidig med at hans bremser har sat sig fast, for det er jo næsten årtier siden talen og ønsket om frigørelsen af de fossile brændstoffer har været fremme, men det er jo også bedre at være en fast CO2 forbrugende rejsende, i stedet for at være hjemme for at lede sin regering og land.

 

En god førsteprioritet for en formindskelse af CO2 udledningen kan kun være, at forbyde handel med CO2 kvoter, en stærk og tiltrængt forbedring af den offentlige befordring der tilgodeser de mange CO2 neutrale energiformer.At læse på TV2 tekst TV side 453 den 15 dec 2008

Findes der spøgelser i Danmark ????

 

 

Ja i mange sammenhænge, må der spørges om der findes spøgelser i Danmark?, og eller er det janteloven? der trives i bedste velgående, man skulle tro at begge aspekter hjemsøger Fru Kjærsgaard og mange andre i den for tiden så omtalte Tunesersag og mange andre politiske sager, hvor mistro og negativitet til det hele er den store fællesnævner overalt og er til stor skade for det altafgørende, nemlig Demokratiet og Danmarks fremtid.

 

Hvad angår den såkaldte Tunesersag, ja så er det eneste demokratiske at gøre, nemlig at få denne sag afgjort ved en domstol, det uanset hvad PET har at skjule og som ikke vil kunne skade andre end vores egne spøgelser, der ses overalt i forbindelse med udlændingesager og andre regeringsindgreb imod vores grundlovs sikrede demokratiske rettigheder, der rask væk elimineres af frygt for spøgelser og jantelovens termer, dog skal der ingen tvivl herske om, at udlændinge der er dømt for kriminalitet eller ikke vil respektere de danske love, bør udvises hurtigst muligt.

 

Derfor må der efterlyses faktisk saglighed, en mere nuanceret sagsfremstilling i de mange sager og i de mange medier der findes, hvor der mest på nuværende, mere fokuseres på de negative historier og uromagerne, der jo sælger bedst i stedet for alle de positive hændelser der trods alt er flest af, trods finanskrise, da negativitet avler negativitet og mistro imod alt og alle.

Nu må skyderierne holde op, skrevet den 21. februar 2009

Med nye skyderier på Frederiksberg i København her til aften, må der nu
siges vi vil

ikke længere finde os i disse uhørlige brug af våben i vores land, det hører
aldeles ikke
hjemme i vores land.
Derfor må vi håbe på, at Politiet med de nye tiltag og Domstolene i
fællesskab kan stoppe
dette uvæsen med alle tænkelige midler og hårde straffe til følge, der skal
ikke være nogen
pardon når der bruges våben.
Mulighederne kan være at bruge den amerikanske model med livsvarig fængsel
efter 3
voldsdomme, for personer af anden etnisk oprindelse, skal der ske en regulær
og konse
kvent udvisning af landet for bestandig, uanset hvad dette medfører for de
pågældende våbenbrugere
Nu skal det være slut med dette uvæsen.

skrevet den 24 februar 2009

Skattereformen/Forårspakken 2,0

Med den netop fremlagte Skattereform, der også kaldes Forårspakken 2.0 og
som skulle være med til at sætte skub i den økonomiske udvikling, for jo
først virkning i 2010 og ikke nu, hvor den ville gavne, men men igen og igen
er det jo lavindkomstområderne der igen kommer til at betale gildet og
dermed igen trækker indkomstskævhederne i den forkerte retning.


skrevet den 4 april 2009  sendt til Dagbladet Holstebro-Struer

Tyrkiets spil om EU i Nato.

Med dagens start for markeringen af Nato`s 60 år`s eksistens, hvor det store spil samtidig gælder en udnævnelse af en ny Nato Generalsekretær, spiller Tyrkiet et farligt spil, eftersom de trækker afgørelsen om udnævnelsen, for om muligt at få større indrømmelser i bestræbelserne for at rykke nærmere i processen om deres EU medlemskab, hvilket kun kan være den eneste grund for Tyrkiets forhaling af udnævnelsen af Fogh Rasmussen som den kommende Nato Generalsekretær.

 

Forhåbentlig vil dette hasardspil ikke lykkes, eftersom der til stadighed er adskillige punkter i betingelserne der skal opfyldes for at leve op til Københavner deklarationen om et eventuelt Tyrkisk medlemskab af EU, hvilket der er adskillige der ikke mener at Tyrkiet skal indlemmes i, selvom Tyrkiet såvel som EU vil have stor gavn af i form af at være porten til det mellemøstlige område såvel som den urolige muslimske verden.

 

Man må derfor i dette hasardforsøg fra Tyrkiets side måske fokusere mere på en generel partnerskabsaftale med de østeuropæiske lande som Ukraine samt Georgien og give disse lande en stærkere tilkendegivelse end tilfældet er i dag, eftersom der i Ukraine og Georgien er et væsentligt potentiale i en hurtigere udviklingsmæssig samt økonomisk gevinst for disse landes medlemskab af EU, selvom der er ryster om at der er nabo stridigheder, men disse stridigheder er næppe større end Tyrkiets stridigheder med Grækenland om Cypern og ikke mindst med Kurderne i det nordlige Irak.

En vurdering og tanke der måske er den reelle grund til Tyrkiets dyre spil i disse dage.


At læse på TV2-Tekst TV side 455 den 8 april 2009

Dyre skift af ministerposter.
 
Med weekendens og nu dagens ministerskifter, hvor skatteborgernes penge er ødslet ud på dyre flytransporter for at få en kabale til at gå op i en større enhed, men uanset hvad denne rokade som Fogh`s overgang til Nato Generalsekretær, ja så vil ændringerne på ministerposterne overhovedet ikke ændre noget for den danske befolkning.
Ganske enkelt vil der fortsat blive større og større skel mellem rig og fattig

At læse på TV2- Tekst TV side 453 den 20 april 2009
Kun en vej for Flerkoneriet.
 
Igen er der kommet udtalelser om, at der blandt herboende muslimske mænd er et større antal der praktiserer flerkoneri, der med Imamers hjælp bliver viet med kone nummer 2 og holdes hemmeligt, uanset at dette er imod den danske lovgivning.
 
Indenrigsministeren vil nu sætte en kampagne igang med oplysning om hvad dette kan medføre, men det eneste budskab skal være at det er ulovligt og skal straffes så dette uvæsen stoppes.
 
Straffen for at mænd gifter sig med en kone nummer 2, kan kun være øjeblikkelig udvisning af manden og af de der medvirker hertil

At læse på TV2 Tekst TV side 451 den 11. sept. 2009

Stop det Populistiske spil om Finansloven.

 

Det årlige populistiske spil om årets finanslov er åbnet for den ganske befolkning, her drejer det sig om at fremkomme med de flest populistiske forslag, så befolkningen ser undrende til og politikerne jubler over egen formåen og gavmildheden til deres egen fordel.

Til det kan der kun siges, at befolkningen ikke er blåøjede og ej heller tror på den store omgang øregas der hvert år bruges i finanslovsdebatten.

Det befolkningen vil have er, en ærlige og troværdige oplysninger for en anstændig finanslov, befolkningen vil se politikerne arbejde seriøst uden populisme for en holdbar fornuftig finanslov, der kommer alle til gode og specielt de mest trængende og udsatte der nu virkelig trænger til et økonomisk løft uden modregninger.