Pensionisters Meldepligt


Tilsendt Berlingste Tidende den 7. november 2009.
Pensionisters meldepligt er Grundlovsstridig
 
Et af DF`s krav i forbindelse med den årlige finanslovsforhandling er og som er aftalt med Integrationsministeren, er at pensionister skal melde til deres kommune hvor de opholder sig i mere end 2 måneder udenfor deres hjemkommune og specielt uden for EU, hvilket flere har ytret modstand imod som værende stavnsbinding med videre.
 
Generelt er det jo lettere at ramme gråspurve med kanoner med spredehagl end direkte sigte og ville da være meget lettere om, at man (DF) forlangte at alle pensionister skulle aflægge fuld daglig rapport til deres kommune om deres gøren og laden i dagligdagen, en meldepligt der er helt til grin i  et frit dansk demokrati og generelt strider imod alle de frihedsidealer, vi i mange årtier har kæmpet for.